Anunt – concurs post vacant, pe perioada determinata, de Consilier Psiho-Social                    Descarca

Anunt – concurs post vacant, pe perioada determinata, de Consilier Asistenta Sociala            Descarca

Anunt- concurs post vacant, pe perioada determinata, de Mediator Socio-comunitar             Descarca

Anunt- concursuri Consilier Asistenta Sociala si Consilier Psiho-social                                        Descarca

Proces-verbal de notare a candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de Mediator Socio-comunitar       Descarca

Anunt si Proces-verbal privind proba de interviu a candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de Mediator Socio-comunitar    Descarca

Anunț concurs perioadă nedeterminată, de Consilier Asistență Socială – Expert în cadrul Proiectului ”CCI Sibișeni-Creșterea calității vieții și incluziunii sociale”       Descarcă

Anunț concurs perioadă nedeterminată, de referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Proces-verbal selecție dosare Descarcă

Anunț probă scrisă concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Proces-verbal susținere probă scrisă concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Anunț probă interviu concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Proces-verbal susținere probă interviu concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă