Nr. HCL 2018 Data HCL Descriere  
1 IANUARIE Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni Descarcă
2 IANUARIE Aprobarea ordinii de zi Descarcă
3 IANUARIE Acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2017 Descarcă

4

IANUARIE Schimbarea destinației imobilului situat in comuna Vințu de Jos, str. Sibișeni, nr. 39 Descarcă
5 IANUARIE Punerea la dispoziție , cu titlu gratuit, a imobilelor din CF nr. 79221- domeniul public al comunei Vințu de Jos Descarcă
6 IANUARIE Privind aprobarea ordinii de și suplimentarea ordinii de zi Descarcă
7 IANUARIE Privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Vințu de Jos Descarcă
8 IANUARIE Privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară *Apa Alba* Descarcă
9 IANUARIE Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017 Descarcă
10 IANUARIE Privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ ți a structurilor arondate din comuna Vințu de Jos, pentru anul școlar 2018-2019 Descarcă
11 IANUARIE Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității Descrcă
12 FEBRUARIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
13 FEBRUARIE Privind aprobarea bugetului local al comunei Vințu de Jos  Descarcă
14 FEBRUARIE   Privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 148/2017 privind impozitele și taxele locale Descarcă
15 MARTIE Privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi Descarcă
16 MARTIE Privind aprobarea cuantumului cotizației datorate Asociației de Dezvoltare intercomunitară SALUBRIS ALBA aferentă anului 2018 Descarcă
17 MARTIE Privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos în calitate de membru în Grupul de Acțiune Locală din Valea Ampoiului-Valea Mureșului , pentru anul 2018 Descarcă
18 MARTIE Privind modificarea Hotărârii de Consiliu local nr. 118/31.10.2017, în sensul completării cu un nou articol privind însușirea raportului de informare și consultare a publicului pentru documentația PUZ Descarcă
19 MARTIE Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 Descarcă
20 MARTIE Privind contractarea de servicii și asistență juridică Descarcă
21 MARTIE Privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii silvice și aprobarea tarifului de prestări servicii pază și monitorizare a pădurii proprietate privată a comunei Vințu de Jos pentru anul 2018 Descarcă
24 MARTIE Privind aprobarea încheierii unui contract pentru acordarea de servicii socio-medicale de specialitate Descarcă
25 MARTIE Privind aprobarea sumelor necesare desfășurării manifestărilor culturale” Flori de primăvară” Descarcă
26 APRILIE Privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni Descarcă
27 APRILIE Privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi Descarcă
28 APRILIE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Descarcă
29 APRILIE Privind modificarea HCL 144/2017 privind planificarea activităților culturale pe anul 2018  Descarcă
30 APRILIE Privind achiziționarea prin negociere directă a terenului înscris în C.F. nr. 14978 și constituirea Comisiei de negociere a prețului Descarcă
31 APRILIE Privind rectificarea nr.1 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2018 Descarcă
32 APRILIE Privind aprobarea cantității de masă lemnoasă din pădurea aflată în proprietatea comunei Vințu de Jos, precum și valorificarea masei lemnoase Descarcă
33 APRILIE Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 31.12.2017 Descarcă
34 APRILIE Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de  31.03.2018 Descarcă
35 APRILIE Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxă Valea Vințului Descarcă
36 APRILIE Privind contractarea de servicii și asistență juridică Descarcă
37 APRILIE Privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vințu de Jos Descarcă
38 MAI Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
39 MAI Privind aprobarea prețului negociat pentru achiziționarea imobilului-teren extravilan și mandatarea primarului pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică Descarcă
44 MAI Privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vințu de Jos și al serviciilor și activităților subordonate Consiliului local al comunei vințu de Jos Descarcă
45 MAI Privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vințu de Jos Descarcă
46 MAI Privind însușirea evaluării impbilului situat în intravilanul comunei Vințu de Jos și aprobarea Studiului de oportunitate privind vânzarea terenului Descarcă
47 MAI Privind revocarea Hotărârii de Consiuliu local nr. 121/24.11.2017 și propunerea atribuirii în proprietate, prin ordin al prefectului, în favoarea numiților Muntean Dănilă și Muntean Eugenia Descarcă
48 IUNIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
49 IUNIE Privind rectificarea nr. 3 a bugetului local al comunei Vințu de Jos, pe anul 2018 Descarcă
50 IULIE Privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni Descarcă
51 IULIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
52 IULIE Privind rectificarea nr.4 a bugetului local al comunei Vințu de Jos, pe anul 2018 Descarcă
53 IULIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
54 IULIE Privind rectificarea nr.5 a bugetului local Vințu de Jos, pe anul 2018 Descarcă
55 IULIE Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul”Amplasare stații de autobuz pe raza comunei Vințu de Jos, jud. Alba” Descarcă
56 IULIE Privind aprobarea sumei necesare desfășurării manifestării culturale ”Mărie, dragă, Mărie” 2018 Descarcă
57 IULIE Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 30.06.2018 Descarcă
58 IULIE Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018 Descarcă
59 AUGUST Privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi Descarcă
60 AUGUST Privind rectificarea nr. 7 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2018 și completarea și actualizarea planului de achiziții și investiții publice pe anul 2018 Descarcă
61 AUGUST Privind completarea art. 34 din  HCL 148/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor local pentru anul 2018 Descarcă
62 AUGUST Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- beneficiar Mircea Marian Descarcă
63 AUGUST Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – beneficiar S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. Descarcă
64 SEPTEMBRIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
65 SEPTEMBRIE Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul:”Construire remiză PSI și copertină utilaje” Descarcă
66 SEPTEMBRIE Privind rectificarea nr. 8 a bugetului local Descarcă
67 SEPTEMBRIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
68 SEPTEMBRIE Privind rectificarea nr. 9 a bugetului local Descarcă
69 OCTOMBRIE Privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni  Descarcă
70 OCTOMBRIE Privind aprobarea ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi   Descarcă
71 OCTOMBRIE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la ”Construire capelă, anexă și împrejmuire” , localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, beneficiar Biserica Ortodoxă Română Sibișeni Descarcă
72 OCTOMBRIE Privind însușirea Planului Urbanistic Zonal referitor la ”Parcelare în vederea construirii de locuințe individuale Descarcă
73 OCTOMBRIE Privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 48 mp din incinta Căminului Cultural Vințu de Jos, Asociației Grupului de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului Descarcă
74 OCTOMBRIE Privind constatarea apartenenței terenului intravilan înscris în C.F. nr. 11719 Vințu de Jos, nr. cad. 11719 cu proprietar Statul Român, la domeniul privat al comunei Vințu de Jos Descarcă
75 OCTOMBRIE Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 28.09.2018 Descarcă
76 OCTOMBRIE Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Vințu de Jos, județul Alba Descarcă
77 OCTOMBRIE Privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vințu de Jos, județul Alba Descarcă
78 OCTOMBRIE Privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Vințu de Jos, județul Alba Descarcă
79 OCTOMBRIE Privind rectificarea nr.10 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2018 și actualizarea planului de achiziții și investiții publice pe anul 2018   Descarcă
80 OCTOMBRIE Privind aprobarea folosinței gratuite a imobilelor înscrise în CF nr. 8141 Vințu de Jos, domeniul public al comunei Vințu de Jos, în favoarea Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia Descarcă
81 OCTOMBRIE Privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vințu de Jos și al serviciilor și activităților subordonate Consiliului local al comunei Vințu de Jos Descarcă
82 NOIEMBRIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
83 NOIEMBRIE Privind stabilirea datelor de desfășurare a târgului de țară din comuna Vințu de Jos, pe anul 2019 Descarcă
84 NOIEMBRIE Privind aprobarea unor cheltuieli materiale necesare organizării serbării Pomului de Crăciun 2018 Descarcă
85 NOIEMBRIE Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos, pentru anul școlar 2018-2019 Descarcă
86 NOIEMBRIE Privind acordarea unui mandat special domnului primar Josan Ion Iosif, reprezentantul Consiliului Local al comunei Vințu de Jos în Adunarea generală a Ascoziației ”Apa Alba”  Descarcă
87 NOIEMBRIE Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la ”Construire spațiu birouri pe fundație existentă, atelier de întreținere și împrejmuire”, beneficiar Radu Daniel Achim Descarcă
88 NOIEMBRIE Privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al serviciilor și activităților subordonate Consiliului local Vințu de Jos, pe anul 2018, prin înființarea a 8 posturi de asistenți personali Descarcă
89 NOIEMBRIE Privind modificarea și completarea anexelor nr.1,2 și 3 la Hotărârea de Consiliu local nr. 114/21.11.2015 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențî la nivelul comunei Vințu de Jos Descarcă
90 NOIEMBRIE Privind desemnarea domnului Drăgan Gheorghe Sorin pe funcția de Șef Seviciu Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vințu de Jos, cu avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Alba Descarcă
91 NOIEMBRIE Privind aprobarea unor cheltuieli materiale necesare participării Ansamblului Vințana la Manifestările cultural-internaționale dedicate sărbătorilor de iarnă organizate în localitățile Mannheim,Heidelberg și Worms din Germania Descarcă
92 NOIEMBRIE Privind achiziționarea prin negociere directă a imobilelor înscrise în CF nr. 13361, CF nr. 12912, CF nr. 13079, CF nr. 12880 și CF 16656 Vințu de Jos în scopul înființării unui cimitir comunal Descarcă
93 NOIEMBRIE Privind rectificarea nr. 12 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2018 și actualizarea planului de achiziții și investiții publice pe anul 2018 Descarcă
94 DECEMBRIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
95 DECEMBRIE Privind rectificarea nr.13 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2018  Descarcă
96 DECEMBRIE Privind aprobarea ordinii de zi  și suplimentarea ordinii de zi Descarcă
97 DECEMBRIE Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2019 Descarcă
98 DECEMBRIE Privind stabilirea impozitelor și taxelor local,precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019 Descarcă
99 DECEMBRIE Privind aprobarea prețului de achiziționare directă a imobilelor înscrise în CF nr. 13361, CF nr. 12912, CF nr. 13079, CF nr. 12880 și CF nr. 16656 Vințu de Jos în scopul înființării unui cimitir comunal  Descarcă
100 DECEMBRIE Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Vințu de Jos(PAAR), pentru anul 2019 Descarcă
101 DECEMBRIE Privind planificarea activităților cultural-artistice și sportiv-recreative pe anul 2019, la nivelul comunei Vințu de Jos Descarcă
102 DECEMBRIE Privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos în calitate de membru în Grupul de Acțiune Locală Valea Ampoiului – Valea Mureșului , pentru anul 2019 Descarcă
103 DECEMBRIE Privind aprobarea tarifului de prestări servicii pază și monitorizare a pădurii proprietate privată a comunei Vințu de Jos, pentru anul 2019 Descarcă
104 DECEMBRIE Privind încetarea aplicabilității art. 2, Anexei  nr. II precum și modificarea Anexei nr. I din Hotărârea de Consiliu Local nr. 149/21.12.2017 începând cu data de 01.01.2019 Descarcă