Anunț vânzare prin licitație pubică a unui teren intravilan proprietate privată a comunei Vințu de Jos

Anunț comunicare adresă prin publicitate AS Mureșul Vințu de Jos

Anunț Ordine de zi a ședinței publice ordinare din date de 30.07.2018