Hotararea nr. 4 -privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare nr. 141 15.06.2017 de la FNGCIMM

Hotararea nr. 3 -privind acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2021

Hotararea nr. 2 – privind aprobarea Ordinii de zi și suplimentarea ordinii de zi

Hotararea nr. 1 – privind alegerea presedintelui de sedinta Jicarean Florin