Hotararea nr. 106 - rectificarea 8 a bugetului local al comunei Vintu de Jos