25.Hotărârea nr. 134 – aprobarea rectificării nr. 13 a bugetului local pe anul 2022

24a,Anexa nr. 1 la HCL nr. 132 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

24.Hotararea nr. 132- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

23.Proces verbal de afisare privind trasparenta decizionala

22.Buget local detaliat pe anul 2023

21.Hotărârea nr. 93 privind rectificarea nr. 8 a bugetului local pentru anul 2022

20a. Anexa nr. 1 la HCL nr. 87 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos

20.Hotararea nr. 87 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos

19. Hotărârea nr. 77 – privind rectificarea bugetară nr. 6 pentru anul 2022

18.Hotararea nr. 70 -finantare cheltuieli pentru participarea ansamblului Vințana la Luncile Prigoanei

17. Hotărârea nr. 68 – aprobarea rectificării nr. 5 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pentru 2022

16.Hotărârea nr. 59 privind desemnarea noului reprezentant legal în relația cu AFIR pentru proiectul Modernizare grădiniță

15. Hotararea nr. 54 – Rectificarea nr. 4 a bugetului local al comunei Vintu de Jos pe anul 2022

14.Hotararea nr. 48 -privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2022

13a.Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 43 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 31.03.2022

13.Hotararea nr. 43 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos la data de 31.03.2022

12.Hotararea nr. 38 -prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare nr. 677 06.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN

11a.Anexa nr. 1 la HCL nr. 32 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos

11.Hotararea nr. 32 -aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Vințu de Jos

10.Hotararea nr. 31 – aprobare indicatori tehnico-economici“ Modernizare stație de epurare și extindere rețea de apă uzată~

09.HCL nr. 29 privind aprobarea rectificarii nr. 2 a bugetului local pe anul 2022

08.Hotararea nr. 26 -privind aprobarea cuantumului cotizației datorate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS

07.Hotărârea nr. 24 privind rectificarea nr. 1 a bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2022

06.Hotararea nr. 19 – modificarea HCL nr. 103-2021 cu privire la procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale

05. Hotararea nr. 15 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici -Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă potabilă şi uzată

04a. Hotararea nr. 7 -Aprobarea bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2022 partea I

04. Hotărârea nr. 7 – Aprobarea bugetului local al comunei Vințu de Jos pe anul 2022 partea II

03. Proiect de hotararea – acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2021

02. Buget local 2022

01. Plan de achizitii si investitii 2022