Dispozitia nr. 370 - Rectificarea bugetului local al comunei Vintu de Jos pe anul 2021