ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Acordarea alocației de stat pentru copii

Acordarea alocației pentru susținerea familiei

Modificarea alocației pentru susținerea familiei

Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, stimulentului de inserție, sprijinului lunar pentru copilul/părintele cu dizabilități

Acordarea indemnizației/angajare asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav

Acordarea venitului minim garantat

Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Anchetă socială la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Acordarea ajutorului de urgentă

Acordarea stimulentului educațional(tichete sociale pentru grădiniță)

Contract cu familia copilului cu dizabilități

Anchetă socială pentru copilul cu dizabilități/orientare școlară

Raport de monitorizare