Plan Urbanistic de Detaliu- Existent (PUD)

Plan Urbanistic de Detaliu – Reglementări (PUD)

Anunț Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Situații Autorizații de Construire 2018

Situații Certificate de Urbanism 2018

Situație Certificate de Urbanism IANUARIE 2019

Situație Autorizații de Construire IANUARIE 2019

Situație Certificate de Urbanism FEBRUARIE 2019

Situație Autorizații de Construire FEBRUARIE 2019

Situație Certificate de Urbanism MARTIE 2019

Situație Autorizații de Construire MARTIE 2019

Plan Urbanistic General (PUG)

Hotărârea nr. 30 privind însușirea propunerii de Plan  Urbanistic General și  Regulamentul Local de Urbanism care urmează să intre pe circuitul de avizare

Situație Certificate de Urbanism APRIIE 2019

Situație Autorizații de Construire APRILIE 2019

Situație Certificate de Urbanism MAI 2019

Situație Autorizații de Construire MAI 2019

Memoriu prezentare P.U.D-Construire locuință familială-MĂTURAR GHEORGHE

P.U.D-Reglementări urbanistice

P.U.D-Situație existentă

Situație Certificate de Urbanism IUNIE 2019

Situație Certificate de Urbanism IULIE 2019

Situație Certificate de Urbanism AUGUST 2019

Situație Certificate de Urbanism SEPTEMBRIE 2019

Situație Certificate de Urbanism OCTOMBRIE 2019

Situație Certificate de Urbanism NOIEMBRIE 2019

Situație Autorizații de Construire IUNIE 2019

Situație Autorizații de Construire IULIE 2019

Situație Autorizații de Construire AUGUST 2019

Situație Autrorizatii de Construire SEPTEMBRIE  2019

Situație Autorizații de construire OCTOMBRIE 2019

Situație Autorizații de Construire NOIEMBRIE 2019

Memoriu amenajare bază de agrement

Plan de încadrare

Planificare P.U.D.

Reglementări edilitare

Reglementări urbanistice

Situația existentă