TRANSPARENTA DECIZIONALA

Descriere
Proiect de hotărâre privind stabilirea Bugetului inițial pentru anul 2018 Descarcă
 Raport privind starea economică , socială și de mediu a comunei Vințu de Jos  Descarcă 

Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice   Descarcă
Raport de evaluare Legea nr. 52/2003 pe anul 2017                                                                                                                                                       Descarcă

Raport de evaluare Legea nr. 544/2011 pe anul 2017                                                                                                                                                      Descarcă

Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice                                                                                                              Descarcă

Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice MARTIE 2019                                                                                   Descarcă

Anunț privind dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre pentru stabilirea Bugetului Inițial pentru anul 2019                                           Descarcă

Anunț privind dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind însușirea Planului Urbanistic General                                                      Descarcă

Raport de evaluare Legea nr. 544/2011 pe anul 2018                                                                                                                                                      Descarcă

Raport de evaluare Legea nr. 52/2003 pe anul 2018                                                                                                                                                        Descarcă

Ghid explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale                                                                                                                        Descarcă

Procedură de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale                                                                                                                                                                                                                                    Descarcă

Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică

Normele de conduită a funcționarilor publici

Normele de conduită ale personalului contractual

Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice SEPTEMBRIE 2019     

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și limitelor amenzilor pentru anul 2020