Hotărârea 149 privind stabilirea coeficienților de slarizare aferenți salariilor de bază aflate în plată și stabilirea salariilor de bază începând cu 01.01.2018