REGULAMENTE

Hotărârea nr. 66/2012- privind aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Vințu de Jos

Hotărârea 26/1992- privind aprobarea statutului comunei Vințu de Jos

Hotărârea 124/2017- privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.65/30.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Vințu de Jos

Hotărârea 145/2017- privind  Nomenclatorul Arhivistic al Consiliului Local si al Primăriei Vințu de Jos

Instrucțiunile pentru circuitul documentelor neclasificate, aplicabile la nivelul Primăriei comunei Vințu de Jos

Regulamentul intern , instrucțiuni proprii plan de prevenire și protecție, al Primăriei comunei Vințu de Jos

Regulamentul local privind autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate în comuna Vințu de Jos

Regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor aplicabile în UAT Vințu de Jos

Regulamentul de organizare și funcționare a Sălii de sport din comuna Vințu de Jos

Regulamentul privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar

Înființarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Vințu de Jos