La nivelul comunei Vințu de Jos se implementează/post-implementează următoarele proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile:

 

Actualizata la data de 14 MAI  2018

 

Beneficiar Titlu proiect Program de finanţare Valoare totală  proiect

– LEI –

Perioada de implementare (din (luna/an) – până în (luna/an)) Stadiul implementării proiectului
COMUNA VINTU DE JOS Modernizarea si dezvoltarea comunei Vintu de Jos PNDR 2007-2013 13.219.200 23.06.2010-23.06.2013 FINALIZAT
COMUNA VINTU DE JOS Modernizare si extindere retea de alimentare cu apa si apa uzata in comuna Vintu de Jos PNDR 2014-2020 4.728.403,36 18.10.2016-18.10.2019 IN IMPLEMENTARE
COMUNA VINTU DE JOS Modernizare Gradinita in localitatea Vintu de Jos, comuna

Vintu de Jos

PNDR 2014-2020 1.750.497,11 28.07.2017-28.07.2020 IN IMPLEMENTARE
COMUNA VINTU DE JOS Achizitionare autospeciala de stingere cu apa si spuma de capacitate medie, pentru serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al primariei comunei Vintu de Jos, judetul Alba PNDR 2014-2020 547.975,31 19.12.2017-19.12.2019 IN IMPLEMENTARE

 

COMUNA VINTU DE JOS

Partener 1

CCI Sibiseni- Cresterea calitatii vietii si a incluziunii sociale in Vintu de Jos- ID 103385 POCU 21.491.286,08 lei, din care Partener 1- com. Vintu de Jos- 2.012.041,68 lei 09.08.2017-09.08.2020 IN IMPLEMENTARE