Hotărârea nr. 103/2017- privind modificarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Vințu de Jos și al serviciilor și activităților subordonate Consiliului Local al comunei Vințu de Jos

Hotărârea nr. 114/2017- privind aprobarea posturilor necesare Partenerului 1- comuna Vințu de Jos, în vederea implementării activităților aferente proiectului CCI SIBIȘENI- CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE VINȚU DE JOS

Hotărârea 119/2017- privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al serviciilor și activităților subordonate Consiliului Local Vințu de Jos

Hotărârea nr. 44/2018 – privind modificarea Organigramei și Statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vințu de Jos și al serviciilor și activităților subordonate Consiliului local al comunei Vințu de Jos