Eliberare Extrase de Carte Funciară conform proiectului CAESAR           Descarcă

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis pentru igienizarea curților / anexelor gospodărești și arderea vegetației uscate și Prevenirea incendiilor la fondul silvic                                                                                                                         Descarcă

Stațiile de autobuz/microbuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale, altele decât stațiile publice         Descarcă

Planul anual de Combatere a Vectorilor( Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare)      Descarcă 

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Vințu de Jos (PAAR)             Descarcă 

Planul de acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2018                                             Descarcă 

Planificarea activităților culturale pe anul 2018, la nivelul comunei Vințu de Jos       Descarcă 

Datele de desfășurare a târgului de țară din comuna Vințu de Jos, pe anul 2018        Descarcă 

Stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității           Descarcă 

Dispoziția nr. 171 privind stabilirea listei cu persoanele desemnate pentru acordarea asistenței pentru completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice care au domiciliul fiscal în comuna Vințu de Jos           Descarcă

Anunț de interes public privind interzicerea desfășurării Târgului de Animale din data de 13.07.2018 din comuna Vințu de Jos     Descarcă

Ce este virusul WEST NILE?   Descarcă

Hotărârea Consiliului Județean Alba privind aprobarea instituirii de restricții temporare parțiale de circulație pe drumurile județene DJ 107A, DJ 107C și DJ 705B    Descarcă

Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale acordate de furnizorii publici sau privați

  1. Asociația Centru de Îngrijire ”Casa Bunicilor” – http://casabuniciloralba.ro/
  2. Asociatia Sanziene – Locuinta Protejata pentru persoane cu handicap nr. 4 Vintu de Jos

      Protocoale/ acord de parteneriat/ contract de servicii

  1. Acord de parteneriat între comuna Vințu de Jos și Serviciul Public de Asistență Socială Cugir, pentru asigurarea serviciilor specializate în regim rezidențial victimelor violenței în familie de pe raza UAT Vințu de Jos prin Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței în Familie, respectiv furnizarea de servicii specializate pentru protecția victimelor violenței în familie
  2. Contract de prestări servicii pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Primăria comunei Vințu de Jos și Asociația non-guvernamentală ”Maria Beatrice”- pentru furnizarea de servicii sociale prin Centrul de Recuperare în regim de o zi pentru copiii cu dizabilități ”Prietenii Mariei Beatrice” din cadrul Complexului de servicii socio-medicale ”Maria Beatrice”