2021

——————————————————————————————————————–

06. Anunț examen promovare

05. Amanare concurs consilier grad asistent

04. Anunt amanare concurs Consilier grad Asistent Resurse Umane

03. Formular inscriere concurs Consilier grad professional Asistent

02. Proces verbal selectie dosare concurs Sef Birou

01. Concurs-Promovare-Sef-Birou-Resurse-Umane

2020

Anunt – concurs post vacant, pe perioada determinata, de Consilier Psiho-Social                    Descarca

Anunt – concurs post vacant, pe perioada determinata, de Consilier Asistenta Sociala            Descarca

Anunt- concurs post vacant, pe perioada determinata, de Mediator Socio-comunitar             Descarca

Anunt- concursuri Consilier Asistenta Sociala si Consilier Psiho-social                                        Descarca

Proces-verbal de notare a candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de Mediator Socio-comunitar       Descarca

Anunt si Proces-verbal privind proba de interviu a candidatilor la concursul pentru ocuparea postului de Mediator Socio-comunitar    Descarca

Anunț concurs perioadă nedeterminată, de Consilier Asistență Socială – Expert în cadrul Proiectului ”CCI Sibișeni-Creșterea calității vieții și incluziunii sociale”       Descarcă

Anunț concurs perioadă nedeterminată, de referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Proces-verbal selecție dosare Descarcă

Anunț probă scrisă concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Proces-verbal susținere probă scrisă concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Anunț probă interviu concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Proces-verbal susținere probă interviu concurs Referent treapta II, personal contractual, în cadrul Serviciului Cultură-Cămin Cultural Descarcă

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante din cadrul Compartimentului Sănătate  Descarcă 

Dispoziție suspendare și reluare procedură concurs asistent comunitar Descarcă

Anunț concurs Asistent Medical Comunitar Debutant      Descarcă

Proces-verbal selecție dosare concurs asistent comunitar   Descarcă

Anunț punctaj proba scrisă asistent comunitar  Descarcă

Proces-verbal concurs asistent comunitar- proba scrisă Descarcă

Anunț probă interviu concurs asistent comunitar Descarcă

Proces-verbal probă interviu concurs asistent comunitar Descarcă

Anunț final concurs asistent comunitar Descarcă

[/fusion_text]

Anunţ concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe din subordinea Consiliului local al comunei Vinţu de Jos de Şofer şi Servanţi Pompieri         Descarcă

Proces-verbal selecție dosare- servant pompier  Descarcă

Proces-verbal selecție dosare- șofer I                     Descarcă

Anunț și proces-verbal proba scrisă  – șofer I      Descarcă

Anunț și proces-verbal proba scrisă – servant pompier Descarcă

Anunț examen de promovare pentru funcția contractuală de execuție de Referent IA      Descarcă

Anunt concurs monitorizare si fisa de post descarca

Selecție dosare concurs monitorizare Descarcă

Anunț probă scrisă concurs montiorizare Descarcă

Proces-verbal probă scrisă concurs monitorizare Descarcă

Anunț contestație probă scrisă concurs monitorizare Descarcă

Proces-verbal contestație probă scrisă concurs monitorizare Descarcă

Anunț probă practică concurs monitorizare Descarcă

Anunț examen de promovare asistent medical comunitar Descarcă

Anunț probă scrisă examen de promovare asistent medical comunitar Descarcă