Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Vintu de Jos – 2017

Primăria Comunei Vintu de Jos anunță că,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale s-a publicat la afişierul Primăriei Comunei, unde poate fi consultat: Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2017 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comunei Vintu de Jos pentru anul 2017 poate fi consultat și online în fișierul atașat acestei știri.

Consultă bugetul

Bugetul de venituri şi cheltuieli

al Comunei Vintu de Jos pentru anul 2017
Consultă bugetul
Consultă bugetul

Bugetul de venituri și cheltuieli

al comunei Vințu de Jos pe anul 2018
Consultă bugetul
Consultă Bilanțul

Bilanțul

la data de 31.12.2017
Consultă Bilanțul
Descarcă

Rectificarea nr.1

a bugetului local
Descarcă
Descarcă

Contul de execuție

la 31.12.2017
Descarcă
Descarcă

Contul de execuție

la 31.03.2018
Descarcă