Plan Urbanistic de Detaliu- Existent (PUD)

Plan Urbanistic de Detaliu – Reglementări (PUD)

Anunț Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Situații Autorizații de Construire 2018

Situații Certificate de Urbanism 2018

Situație Certificate de Urbanism IANUARIE 2019

Situație Autorizații de Construire IANUARIE 2019