TRANSPARENTA DECIZIONALA

Descriere
Proiect de hotărâre privind stabilirea Bugetului inițial pentru anul 2018 Descarcă
 Raport privind starea economică , socială și de mediu a comunei Vințu de Jos  Descarcă 

Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice                                                                                                             Descarcă