Nr. HCL 2018 Data HCL Descriere  
1 IANUARIE Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni Descarcă
2 IANUARIE Aprobarea ordinii de zi Descarcă
3 IANUARIE Acoperirea temporară a golului de casă din excedentul bugetului local pe anul 2017 Descarcă

4

IANUARIE Schimbarea destinației imobilului situat in comuna Vințu de Jos, str. Sibișeni, nr. 39 Descarcă
5 IANUARIE Punerea la dispoziție , cu titlu gratuit, a imobilelor din CF nr. 79221- domeniul public al comunei Vințu de Jos Descarcă
6 IANUARIE Privind aprobarea ordinii de și suplimentarea ordinii de zi Descarcă
7 IANUARIE Privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al comunei Vințu de Jos Descarcă
8 IANUARIE Privind aprobarea cotizației comunei Vințu de Jos la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară *Apa Alba* Descarcă
9 IANUARIE Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017 Descarcă
10 IANUARIE Privind aprobarea organizării Rețelei școlare a unităților de învățământ ți a structurilor arondate din comuna Vințu de Jos, pentru anul școlar 2018-2019 Descarcă
11 IANUARIE Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității Descrcă
12 FEBRUARIE Privind aprobarea ordinii de zi Descarcă
13 FEBRUARIE Privind aprobarea bugetului local al comunei Vințu de Jos  Descarcă
14 FEBRUARIE FEBRUARIE  Privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 148/2017 Descarcă