30. Proces-verbal stabilirea numărului de ordine pe buletinele de vot a partidelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru alegerea primarului și consiliului local

26. Comunicare membri BEC nr. 78 Vințu de Jos