Consiliul local

Consiliul local

Alesii locali

HOTARARI DE CONSILIU LOCAL 2015

FEBRUARIE

HCL nr.18 privind planificarea activitatilor culturale pe anul 2015

Anexa la HCL nr.18-Planificarea activitatilor culturale pe anul 2015

HCL nr.19 pag.1

HCL nr.19 pag.2

Anexa nr.1-Organigrama aparatului de specialitate al primarului

Anexa nr. 2-Organigrama serviciilor subordonate Consiliului Local

Anexa nr.3-Stat de functii al aparatului de specialitate al primarului-pag.1

Anexa nr.3-pag.2

Anexa nr.4-Stat de functii al serviciilor subordonate Consiliului Local

HCL nr.20-pag.1

HCL nr. 20-pag.2

HCL nr. 21 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vintu de Jos pe anul 2015-pag.1

-pag.2

Anexa 

HCL nr. 22 privind aprobarea contului de executie general al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

HCL-ianuarie 2014

 HCL-februarie 2014

HCL nr.12

HCL nr.13

HCL nr. 14

HCL nr.15

HCL nr.16+Anexa

HCL nr.17+Anexa

HCL nr.18

HCL nr.19

HCL-martie 2014

HCL nr.21

HCL nr.22

HCL nr.23

HCL nr.24

HCL nr.25

HCL nr.26

HCL nr.27

 HCL- aprilie 2014

HCL nr. 28

HCL nr.29

HCL nr.30

HCL nr.31

HCL nr.32

HCL-mai 2014

HCL nr.33

HCL nr.34

HCL nr.35

HCL nr.36

HCL nr.37

HCL nr.38

HCL nr.39

HCL nr.40

HCL nr.41

HCL nr.42

HCL nr.43

HCL nr.44

HCL nr.45

HCL -iunie 2014

HCL nr. 48

HCL nr. 49

HCL nr. 50

HCL nr. 51

HCL nr. 52

HCL nr. 53

HCL -IULIE 2014

HCL nr. 55

HCL- august 2014

HCL nr.58

HCL nr. 59

HCL nr.60

HCL nr. 61

HCL nr. 62

HCL nr. 63

HCL-septembrie 2014

HCL nr.64

HCL nr.65

HCL nr.66

HCL nr.67

HCL nr. 68

HCL nr.71

HCL nr. 72

HCL nr.73

HCL -octombrie 2014

HCL nr. 76

HCL nr. 78

HCL nr. 80

HCL nr. 81

HCL nr. 83

HCL noiembrie 2014

HCL nr.85

HCL nr.86-pag.1

HCL nr.86-pag.2

HCL nr.87-pag.1

HCL nr.87-pag.2

-Sedinta de indata/nov.

HCL nr. 88

HCL nr.89

HCL nr.90


Consiliul local

Copyright © 2010 Primaria Vintudejos

site realizat de Ultra Vision